< Vissza a kezdőlapra

Játszótéri eszközök ellenőrzése

 

- Játszótér ellenőrzés
- Játszótéri eszközök ellenőrzése
- Játszóeszközök ellenőrzése
- Játszótéri eszközök talajainak ellenőrzése

A Tűzmegelőzés Kft. játszótéri eszközök felülvizsgálatát végzi a megállapított jogosultság alapján.

A játszótéri eszközök ellenőrzési tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon látjuk el.

 

 
>>> A játszóterek és a játszótéri eszközök ellenőrzéséről szóló dokumentum letölthető itt <<<

Kivonat játszótér üzemeltetők számára a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletből:

3. § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba a (2) bekezdésben foglaltak betartásával, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja.
(2) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

7. § (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.
(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. Az ellenőrzésnek az (5) bekezdés szerinti eljáráson túl ki kell terjednie a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi tanúsítványának, valamint a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának ellenőrzésére is.
(4) A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6. melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.
(5) A játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul.
 

A játszótéri eszközök és az ütéscsillapító talajaik törvényekben előírt és szabvány szerinti ellenőrzését a biztonságos használat érdekében gyorsan, pontosan végzi el a Tűzmegelőzés Kft.

Az eljárás során felkérésre a Kft a rendelkezésre álló adatok alapján elkészíti ajánlatát.
Szükség szerint további egyeztetés után kerül sor a szerződés megkötésére.
Az előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor a játszótéri eszközök ellenőrzésére.
Az ellenőrzés, az adatok felvétele, a mérések végzése, fotó dokumentumok készítése az MSZ EN 1176 1-7-ig, MSZ EN 1176 9-10-ig, MSZ EN 1177 szabványok alapján történik.

A R 7. § (7) szerint az időszakos ellenőrzés eredményéről időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv készül, amely a R 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
A R 7. § (8) szerint a megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, megfelelőnek értékelt játszótéri eszközről egyedi megfelelőségi tanúsítvány kerül kiadásra, amely a R 5. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
A R 9. § (1) szerint az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség részére az ellenőrzést követő 15 napon belül megküldi, egy példányt pedig az üzemeltető részére átad.

Az ellenőrzés eredményeként a megbízó írásos jegyzőkönyv formájában tájékoztatást kap a játszótéri eszközeinek állapotáról, a szabványoknak való megfelelőségről, valamint javaslatot ad a nem megfelelőségek megszüntetésére.

Az ellenőrzés eredményeként a megbízó írásos jegyzőkönyv formájában tájékoztatást kap a játszótéri eszközeinek állapotáról, a szabványoknak való megfelelőségről, valamint javaslatot ad a nem megfelelőségek megszüntetésére.

A Kft az ellenőrzési tevékenységeit a gyártóktól, a megbízóktól függetlenül, pártatlanul, minden befolyástól, minden érdekeltségtől mentesen végezi. A megbízókkal kapcsolatos minden információt bizalmasan, titoktartással kezel.

A Kft az előírás szerinti ellenőrzési tevékenység végrehajtásához rendelkezik a megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel, a megfelelő létszámú, képzettségű és szakmai gyakorlattal bíró személyzettel.

A Tűzmegelőzés Kft kéri a tevékenységével kapcsolatba kerülőket, hogy a tevékenységével kapcsolatos észrevételeiket, megjegyzéseiket, javaslataikat, az esetlegesen felmerülő hiányosságokat közöljék a Kft-vel, hogy ezekből tanulságokat levonva tovább tökéletesíthesse tevékenységét.

A Tűzmegelőzés Kft a játszótéri eszközök minden ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos - a megbízóktól, a szolgáltatást igénybe vevőktől vagy egyéb további felektől szóban, telefonon, vagy egyéb dokumentált (írásos) formában érkező - a reklamációk, panaszok és fellebbezések nem megfelelő kivizsgálása esetén panasszal lehet élni a kijelölő szervezet, a Nemzetgazdasági Minisztérium felé.