< Vissza a kezdőlapra

OKJ Munkavédelmi technikus

 Jelentkezést személyesen és telefonon is elfogadunk.
 - Letölthető  JELENTKEZÉSI LAP 
 - Letölthető  EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNY 

Munkavédelmi technikus
OKJ  tanfolyam: (OKJ 52 862 01)

A munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi XCIII. tv. 57 (1) bekezdése alapján, valamint a törvény végrehajtására kiadott ugyancsak módosított az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete szerint a munkáltatók meghatározott köre az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt köteles foglalkoztatni.

Képzés szintje: középfokú szakmai képesítés.
 

A szakképzésben való
részvétel feltétele:
- egészségügyi alkalmasság
- érettségi bizonyítvány
A tanfolyam időtartama: 250 óra (175 óra elmélet / 75 óra gyakorlat)
A tanfolyam
kezdési időpontja:
külön értesítés, ill. közzététel szerint
Vizsga: írásbeli és szóbeli
Oktatás témakörei:
(követelménymodulok)
11253-12 - Munkavédelmi menedzsment
11254-12 - Munkavédelmi kockázatértékelés
11255-12 - A munkavégzés biztonsága
A képzés célja:
Szakmai kompetenciák:
A képzést elvégzők képesek lesznek önállóan a munkáltatói szervezetéknél a munkavédelmi törvényben meghatározottak szerint szakszerűen ellátni a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítására szolgáló, a munkáltató munkavédelmi rendszerének meghatározásában, kialakításában, működtetésében, a vonatkozó jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok ismeretének felhasználásával. Segíti a munkáltatót a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeire vonatkozó előírások megvalósításában, illetve betartásában. Részt vesz a munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve végzi azokat, közreműködik a munkavédelmi törvényben és a külön jogszabályokban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében, a mentési terv készítésében, a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozásában, a kockázatértékelés elvégzésében.
A szakképesítés munkaterületének
rövid leírása
A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
A szakképesítéssel
jellemzően betölthető
munkakör, tevékenység:
Munkavédelmi és baleset elhárítási foglalkozású
A tanfolyam helye: Tűzmegelőzés Kft. 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő út 17.
A képzés költsége: Tanfolyami díj: 180.000.- Ft/fő
OKJ vizsgadíj: 45.000.- Ft/fő

Igény szerint a képzésben résztvevők a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatásokat
vehetnek igénybe díjmentesen.


Megfelelő létszám (minimum 15 fő) esetén kihelyezett képzést is indítunk.